עולם הנבואה

יואש מבקר את אלישע הנביא על ערש הדווי

מלכים ב, פרק יג

"וַיְחַל יְהוֹאָחָז אֶת פְּנֵי ה' וַיִּשְׁמַע אֵלָיו ה' " מלכים ב, יג, ד

"וַיֵּבְךְּ עַל פָּנָיו וַיֹּאמַר אָבִי אָבִי רֶכֶב יִשְׂרָאֵל וּפָרָשָׁיו" מלכים ב, יג, יד

יהואחז בנו של יהוא עושה את הרע בעיני אלוהים, חוטא ומקים במות. אלוהים מכה בו באמצעות ארם, אשר מפעילה לחץ גם על יואש מלך יהודה. אלוהים עדיין שומר על הממלכות מפני חורבן לאור בריתו עם אברהם, יצחק ויעקב. אלישע נמצא על ערש דווי. יואש מגיע לבקרו לפני מותו כדי לזכות בכוח אשר יהדוף את ארם. אלישע מנחה אותו לירות חיצים מזרחה, אך יואש מפסיק לאחר החץ השלישי. הנביא זועם עליו על כך שהפסיק, כי אילו היה ממשיך הארמים היו נבלמים. כך הוגבל הנס לשלוש פעמים. לאחר מכן צפויה ליואש מפלה. 

אלישע מת, לא לפני שגורם שוב לנס: מת שמושלך לקברו של אלישע ונוגע בעצמותיו, קם לתחייה. נס זה הוא עוד עדות ליכולותיו של הנביא ולתכונותיו כגומל חסדים וכאוהב אדם. אלישע זוכה לגן עדן בזכות התמסרות מוחלטת לכוחות הרוחניים ולמעשי החסד. רק כאשר הלב נפתח, מתמלא אור ומשפיע באמצעות מעשים טובים על האחרים, אנחנו יכולים להגיע למדרגת הצדיקות.

לממש‭ ‬את‭ ‬גן‭ ‬עדן
לממש‭ ‬את‭ ‬השמיים‭ ‬בארץ‭ ,‬לצמצם‭ ‬את‭ ‬האגו‭ ‬ולעסוק‭ ‬ברוח‭.‬ לאהוב‭ ‬את‭ ‬האחר‭ ‬ולשאוף‭ ‬תמיד‭ ‬לשלום‭.‬