עולם המלוכה

הפלשתים מכתרים את שאול ולוחמיו

שמואל א, פרק  יג

יהונתן הורג את נציב פלשתים ופורצת מלחמה. הישראלים מורדים בפלשתים. שאול מגייס לוחמים מכל השבטים בגלגל, אך יחסי הכוחות בעייתיים. צבא הפלשתים עצום, מחומש בכלים מתקדם ונהנה ממרכבות ברזל, אך ישראל תלויים בפלשתים לרכישה וליצירה של כלי ברזל. שאול והלוחמים מתחבאים במערות ובגאיות וממתינים בחרדה לעולה שיקריב שמואל, אך הוא מתמהמה. לבסוף שאול מקריב את העולה בעצמו, דבר שמעורר כעס אצל שמואל. שאול אינו יכול לפעול על דעת עצמו. הפלשתים מתקדמים בשלושה ראשים. יהונתן יוצא מעבר למכמש. שאול נקלע למצוקה ומנסה לפעול בכל דרך כדי לשנות את המצב, גם באמצעות עקיפת שמואל הנביא. ללא התחזקות אמיתית באמונה, לא יועילו פעילויות עקיפות.

להתחזק באמונה 
להתחזק האמונה, לצעוד קדימה ולא לפול בתחושת הספק, להיות פתוחים לקבל את הברכה.